Synteza i Implementacja

Poniższy opis wykonano dla układu opisanego schematem "moj_schemat.sch". Dla układów opisanych w języku HDL procedura jest taka sama.

 

Przełączyć system ISE w tryb implementacji:


Dodać do projektu nowy plik ograniczeń użytkownika User Constraint File UCF:

 

wybierając typ pliku Implementation Constraints File:

 

Dokonać edycji nowego pliku UCF, wprowadzając informacje dot. podłączenia portów projektowanego układu do konkretnych pinów układu scalonego FPGA:

Zaleca się wklejenie informacji podanych na stronie WWW danego ćwiczenia, należy tylko poprawić nazwy portów układu tak, aby nazywały się tak samo jak w projektowanym układzie.

 

Wykonać syntezę, implementację i generację pliku bit za pomocą polecenia Generate Programming File: