Praca ze schematem:

Narysować schemat układu. Elementy pobieramy z biblioteki po lewej stronie ekranu:

Łączenie elementów na schemacie odbywa się za pomocą narzędzia Add/Wire .


Wszystkie końcówki wychodzące poza układ programowalny (wejścia i wyjścia) powinny przechodzić przez odpowiednie bufory (IBUF = input buffer, OBUF = output buffer), np.:Jeśli trzeba wygenerować wartość stałą ('zero' lub 'jedynka' logiczna), to należy skorzystać z przycisku:

Do dodawania nowych portów służy przycisk:

Rysowanie pojedynczych przewodów odbywa się po naciśnięciu Add/Wire .

Aby narysować magistralę, należy najpierw narysować pojedynczy przewód, a następnie odpowiednio nadać mu nazwę, np. data(7:0) za pomocą Add/Net Name :

- klikamy na

- wprowadzamy nazwę magistrali w okienku:

- klikamy na przewód, który chcemy zmienić na magistralę.

 Aby wyprowadzić pojedynczy sygnał z magistrali wystarczy nazwać dowolny przewód odpowiednią nazwą, np. data(4). Samo nazwanie przewodu wystarcza, aby był on podłączony do magistrali, nie trzeba tego rysować. Można równieź narysować wyprowadzenie z magistrali za pomocą narzędzia Add/Bus Tap .


Jeśli schemat jest gotowy, to należy go zapisać .