Utworzenie nowego projektu

Uruchomić program Xilinx ISE 10.1. Wybrać File/New Project. W oknie New Project Wizard podać nazwę projektu (Project name).

Ustawiamy Top-level source type:

- dla projektu wprowadzanego za pomocą schematu wybieramy Schematic,

- dla  projektu w języku VHDL lub VerilogHDL:

 
Upewnić się, że  katalog z plikami (Project location) rozpoczyna się od C:\Designs\.

 

Sprawdzamy ustawienia układu FPGA oraz podajemy preferowany język: VHDL lub Verilog:

 

Po zapytaniu o podanie nowego pliku, nic nie wprowadzamy (pliki będziemy dodawać po otwarciu projektu) i naciskamy Next:

 

Także w następnym oknie nic nie wprowadzamy i naciskamy Next:

 

Na koniec naciskamy Finish: