Utworzenie nowego schematu

Prawym przyciskiem myszy tworzymy nowy plik projektu:

a w następnym oknie wybieramy, że będzie to schemat i podajemy nazwę pliku ze schematem:

Na koniec naciskamy Finish: