Wprowadzanie kodu HDL

Prawym przyciskiem myszy tworzymy nowy plik projektu:

a w następnym oknie wybieramy, że będzie to plik napisany w odpowiednim języku HDL i wprowadzamy nazwę tego pliku:

lub:

Następnie możemy podać porty wejściowe i wyjściowe. Nie jest to konieczne, bo oczywiście w każdej chwili możemy je dodać później podczas edycji kodu HDL:

Na koniec naciskamy Finish:

Podczas wpisywania kodu HDL, można korzystać ze wzorców: