Zaprogramowanie układu FPGA

Poniższy opis wykonano dla układu opisanego schematem "moj_schemat.sch". Dla układów opisanych w języku HDL procedura jest taka sama.

 

Do programowania służy program iMPACT. Można go uruchomić korzystając z funkcji Configure Target Device:

 

W przypadku pojawienia się komunikatu:

należy nacisnąć OK.

 

Pozostawiamy następne okno bez zmian:

 

Program iMPACT połączy się z łańcuchem JTAG płytki Spartan3 Starter Board i powinien wykryć dwa układy w łańcuchu: układ FPGA (3s200) oraz pamięć konfiguracyjną xcf02s. Zostaniemy poproszeni o podanie plików konfiguracyjnych do obydwu tych układów.

 

Dla układu 3s200 podajemy ścieżkę do utworzonego w wyniku implementacji pliku *.bit. Znajduje się on w katalogu naszego projektu.

 

 

 

Dla układu pamięci xcf02s nie podajemy żadnego pliku, tylko naciskamy Bypass.

 

Jeśli pojawi się okno Programming Properties, klikamy tylko OK:

 

Poprawnie wykryty łańcuch JTAG powinien wyglądać następująco (dla przykładowego pliku "mój_schemat.bit"):

 

Aby zaprogramować układ, naciskamy prawym przyciskiem myszy na układ FPGA 3s200 i wybieramy opcję program:

Po poprawnym zaprogramowaniu, pojawi się komunikat "Program succeeded"