Logo Katedry
Strona główna
Katedra Systemów Mikroelektronicznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Logo Wydziału
English English version

Struktura pliku BMP

Plik bitmapy umieszczony w pamięci RAM lub ROM posiada nagłówek, który należy ominąć (nie sprawdzamy go - zakładamy, że bitmapa ma założone parametry). Po nagłówku znajdują się dane określające kolor poszczególnych pixeli. Pojedynczy bajt (8 bitów) zawiera dane o 2 pixelach, 4 starsze bity określają dane o kolorze pixela z lewej strony, 4 młodsze z prawej. Kolor określany jest jako 4-bitowy adres w palecie kolorów (umieszczonej w nagłówku pliku BMP). Paleta kolorów zastosowana w pliku BMP z niniejszego ćwiczenia zawarta jest w poniższej tabeli, (parametr Bits per pixel=4, NumColors=16):

Paleta kolorów
Rys. 1 Paleta kolorów

Kolejność rozmieszczenia pixeli w pliku BMP: od lewej do prawej, od dołu do góry (pierwszy pixel w pliku pochodzi z lewego dolnego rogu obrazu). Dla ułatwienia zadania (obraz generowany na monitorze VGA zaczyna się od lewego górnego rogu) w pierwszym podejściu, można wyświetlić obraz odwrócony "do góry nogami". Każda linia uzupełniana jest zerami, tak aby cała linia była opisana wielokrotnością 32 bitów w naszym przypadku nie ma to znaczenia, bo każda linia zawiera 256 pixeli, tj. dokładnie trzydzieści dwie 32-bitowe grupy.

Struktura pliku BMP
Rys. 2 Struktura pliku BMP