Logo Katedry
Strona główna
Katedra Systemów Mikroelektronicznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Logo Wydziału
English English version

Zegar czasu rzeczywistego

Zadanie: Zaprojektować i wykonać układ zegara czasu rzeczywistego, wyświetlającego czas w postaci : HH.MM. Kropka powinna migać z częstotliwością 1 Hz.

Uwaga: Układ należy zabezpieczyć przed drganiami przycisków (nie dotyczy BTN3)! Założyć, że po naciśnięciu przycisku, styki przycisku mogą drgać przez czas do 50 ms.

Napisać testbench.
Przed implementacją wykonać symulację układu z wykorzystaniem pliku testbench.

Plik ucf do zadania, płytka Digilent Spartan-3, układ Spartan-3 3S200 FT256-4:
#########################################################################################
# Clock:
NET "clk_i" LOC = "T9" ; # 50 MHz clock
#########################################################################################

#########################################################################################
NET "led7_an_o<3>" LOC = "E13" ; # leftmost digit, active low
NET "led7_an_o<2>" LOC = "F14" ; # active low
NET "led7_an_o<1>" LOC = "G14" ; # active low
NET "led7_an_o<0>" LOC = "d14" ; # rightmost digit, active low
#
NET "led7_seg_o<7>" LOC = "E14" ; # segment 'a', active low
NET "led7_seg_o<6>" LOC = "G13" ; # segment 'b', active low
NET "led7_seg_o<5>" LOC = "N15" ; # segment 'c', active low
NET "led7_seg_o<4>" LOC = "P15" ; # segment 'd', active low
NET "led7_seg_o<3>" LOC = "R16" ; # segment 'e', active low
NET "led7_seg_o<2>" LOC = "F13" ; # segment 'f', active low
NET "led7_seg_o<1>" LOC = "N16" ; # segment 'g', active low
NET "led7_seg_o<0>" LOC = "P16" ; # segment 'dp', active low
#########################################################################################

#########################################################################################
# Push-buttons:
# @ @ @ @
# btn3 btn2 btn1 btn0
NET "btn_i<0>" LOC = "M13" ; # active high
NET "btn_i<1>" LOC = "M14" ; # active high
NET "btn_i<2>" LOC = "L13" ; # active high
NET "btn_i<3>" LOC = "L14" ; # active high
#########################################################################################

Wyświetlacz LED
Rys. 1 Opis podłączeń poszczególnych segmentów wyświetlacza. Przykład wyświetlenia cyfry '2'