Spis ikon uzywanych w naszych dokumentach i ich znaczenie:

miko - 03.VI.1994