PROGRAM PRZEDMIOTU

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Elektronika

Semestr: V

Rodzaj przedmiotu: podkierunkowy

Nazwa przedmiotu: Zastosowanie stacji komputerowych w projektowaniu

Liczba godzin w semestrze: 2 - 2 -

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nauczenie studenta umiejętności korzystania z możliwości jakie dają komputery wyposażone w system operacyjny UNIX. Ze względu na powszechność tego systemu, jego wszechstronna przydatność, szczególnie w odniesieniu do aplikacji typu CAD (wspomaganie projektowania), znajomość UNIXa i umiejętność swobodnego poruszania się w nim są konieczne.

Przedmiot przybliża wiedzę ułatwiającą automatyzację pracy z wykorzystaniem języków skryptowych dostępnych w systemie UNIX. Dodatkowo, celem przedmiotu jest nauczenie studenta korzystania z możliwości, jakie dają lokalne i rozległe sieci komputerowe, w tym Internet. Student nabywa umiejętość samodzielnego zdobywania i obrazowania potrzebnych mu w nauce i pracy informacji wykorzystując zasoby Internetu. Taki program przedmiotu gwarantuje uzyskanie przez studenta szerokiej wiedzy o systemie UNIX, użytecznej nie tylko w przygotowywaniu projektów, ale także w przyszłej pracy zawodowej, niekoniecznie związanej z projektowaniem układów elektronicznych.

Przebieg zajęć:

Przedmiot składa się z 2-godzinnego wykładu oraz 2-godzinnych ćwiczeń laboratoryjnych na stacjach roboczych DEC.

Zaliczenie:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w oparciu o 20 minutową rozmowę i ocenę wykonania projektu programu(skryptu) na zakończenie zajęć laboratoryjnych.

Treść wykładu:

 1. Podstawy systemu UNIX - rys historyczny. Unix jako system wielozadaniowy i wielodostępny. Organizacje promujące standardy. System plików . - 2 godz.
 2. Środowisko pracy, pojęcie powłoki (ang. shell), przegląd używanych powłok, podstawowe narzędzia pracy w środowisku, strumienie i potoki. - 4 godz.
 3. UNIX jako system sieciowy - wykorzystanie narzędzi sieciowych do komunikacji - e-mail, www, news, ftp - 2 godz.
 4. Bezpieczeństwo pracy w systemie UNIX - zasady, zagrożenia. Prywatność danych. - 2 godz.
 5. Edycja tekstów w systemie UNIX - przygotowanie plików wsadowych. Edytory vi, pico, emacs - 2 godz.
 6. Środowisko pracy Emacs - pisanie tekstów, uruchamianie programów, "debuggowanie" programów - 4 godz.
 7. Przygotowanie dokumentacji w wielu formatach (np. dokumentacji projektowej) - SGML, HTML, LaTeX, man, info, RTF - 4 godz.
 8. Bourne shell: składnia języka, programowanie zadań. Automatyzacja pracy. - 3 godz.
 9. C-shell: składnia języka, programowanie zadań. Automatyzacja pracy. - 2 godz
 10. Podstawowe narzędzia używane do automatyzacji pracy - awk, grep, find, bc - 4 godz.
 11. Automatyzacja pracy za pomocą skryptów w języku perl - wprowadzenie - 2 godz.

Podręczniki i skrypty:

 1. Skrypty katedralne rozdawane studentom na początku semestru
 2. Dokumentacja dostępna w Internecie

Niezbędne przedmioty poprzedzające:

 1. Podstawy informatyki
 2. Podstawy użytkowania komputerów

Autor programu: Wojciech Zwiefka

Katedra: Układów Elektronicznych pok. 301, tel. 18 64