PROGRAM PRZEDMIOTU

Kierunek - Podkierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Elektronika

Semestr: VIII

Rodzaj przedmiotu: obieralny

Nazwa przedmiotu: Zastosowania układów scalonych w systemach mikroprocesorowych

Liczba godzin w semestrze: 2 - - 2

Cel przedmiotu:

Głównym celem przedmiotu jest przybliżenie i omówienie budowy i architektury układów scalonych stosowanych w systemach mikroprocesorowych. W trakcie nauki studenci poznaja podstawowe moduły systemów mikroprocesorowych: procesor, tory przetwarzania analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy, moduł komunikacyjny; ucza sie zasad projektowania i uruchamiania systemów mikroprocesorowych.

Przebieg zajęć:

Przedmiot składa się z dwugodzinnego wykładu oraz zajęć projektowychw semestrze VIII.

Zaliczenie:

Zaliczenie odbywa sie w oparciu o 20-minutowa rozmowę dotyczącą wykonanego projektu systemu mikroprocesorowego oraz ocenę działania programu aplikacyjnego dla DMS51 lub innego systemu mikroprocesorowego dostępnego w Katedrze.

Treść wykładu:

Podręczniki i skrypty:

1. Barski, M., Jedruch, W.: Układy cyfrowe i mikroprocesory, Gdańsk, 1980

2. Katalogi firm: Motorola, Harris, Data Communication Book

Niezbędne przedmioty poprzedzające

  1. Technika mikroprocesorowa
  2. Układy cyfrowe

Autorzy programu: Dariusz Czarnecki

Katedra: Układów Elektronicznych pokój 327B tel. 14 18