PROGRAM PRZEDMIOTU

Kierunek - Podkierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Elektronika

Semestr: IX

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Nazwa przedmiotu: Układy cyfrowego przetwarzania sygnałów

Liczba godzin w semestrze: 2 - 2 -

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi układami cyfrowego przetwarzania sygnałów, ich projektowaniem, symulacją komputerową oraz praktyczną weryfikacją na procesorach sygnałowych. Zajęcia laboratoryjne oparte są o pakiety Xpole i PTOLEMY i umożliwiają praktyczną weryfikacje opracowanych przez studentów projektów na następujących procesorach: DSP56002, TMS320C25 i TMS320C50. Ponadto studenci porównują realizacje analizatora widma na procesorze sygnałowym i na komputerze osobistym.

Przebieg zajęć:

Przedmiot składa sie z 2-godzinnego wykładu oraz 2- godzinnych zajęć laboratoryjnych w semestrze IX.

Zaliczenie:

Wykład zaliczany jest w oparciu o wyniki egzaminu pisemnego. W części laboratoryjnej wymagane jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń i wykonanie projektu.

Treść wykładu:

 1. Podstawy systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS)
 2. Oprogramowanie stosowane do projektowania i symulacji układów CPS (Xpole, Ptolemy, MATLAB)
 3. Projektowanie układów dyskretnych typu rekursywnego (NOI) i nierekursywnego (SOI)
 4. Porównanie własności układów rekursywnych i nierekursywnych
 5. Wpływ skończonej długości słowa na charakterystyki amplitudowe i fazowe układów CPS
 6. Projektowanie i symulacja modulatorów i demodulatorów -
 7. Analiza i synteza sygnałów mowy. Wokodery.
 8. Podstawowe własności procesorów sygnałowych
 9. Weryfikacja wybranych układów CPS na procesorach sygnałowych
 10. Realizacja analizatora widma z wykorzystaniem technik multimedialnych
 11. Przykłady zastosowań układów CPS (motoryzacja, tomografia komputerowa, technika radarowa, telekomunikacja, energetyka)

Podręczniki i skrypty:

 1. Oppenheim, A.V., Schafer, R.W.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKŁ, Warszawa, 1979
 2. Mitra, S.K.: Handbook for Digital Signal Processing, J. Wiley &Sons, 1993
 3. Proakis, J.G., Manolakis, D.G.: Digital Signal Processing, Prentice Hall, 1996
 4. PTOLEMY User's Guide, Berkeley, 1997 (dostępny w sieci Internet)
 5. Borodziewicz, W., Jaszczak, K.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. WNT, Warszawa, 1987

Niezbędne przedmioty poprzedzające:

 1. Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnałów

Autor programu: Władysław Szcześniak

Katedra: Układów Elektronicznych pokój 309 tel. 21 78