PROGRAM PRZEDMIOTU

Kierunek - Podkierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Elektronika

Semestr: VIII

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Nazwa przedmiotu: Cyfrowe układy programowalne

Liczba godzin w semestrze: VIII: 2 - 3 -

Cel przedmiotu:

Układy programowalne stanowia klasę układów ASIC, czyli układów projektowanych na zamówienie. Architektura układów programowalnych jest znana i zależna od wytwórcy tych układów.. Podstawowym elementem konstrukcyjnym są tranzystory bipolarne lub MOS ułożone zazwyczaj w dwie matryce AND i OR oraz przerzutniki stanowiące elementy pamietające. Elektrody tranzystorów dołączone są do poziomych linii wejściowych i wyjściowych a także do poziomych lub pionowych linii doprowadzających napięcie zasilające. Połączenia odpowiednich linii z bramka, tranzystorów (tzw. punkty programowania) realizowane są w postaci cienkich ścieżek tytanowo-wolframowych, których odpowiednie przepalanie nazywa się programowaniem matrycy. Funkcja logiczna, jaka spełnia tak zaprogramowany układ zależna jest od sposobu połączenia tranystorów ze sobą.

Istnieje szereg typów układów programowalnych różniących sie m.in. sposobem programowania. Niektóre konstrukcje są reprogramowalne, w innych kasowanie uprzednio zaprogramowanych połączeń odbywa się metodą naświetlania struktury promieniowanie nadfioletowym.

Układy programowalne umożliwiają zintegrowanie w ramach jednego projektu układów kombinacyjnych, synchronicznych, asynchronicznych i pamięci. Znajdują szerokie zastosowanie w nowoczesnej elektronice; są tanie, a czas uzyskiwania gotowych układów łatwość posługiwania się niezbędnym softwarem i oprzyrzadowaniem ma decydujacy wpływ na coraz większa popularnośc tej grupy układów ASIC.

Przebieg zajęć:

Przedmiot składa się z 2 - godzinnego wykładu prowadzonego w ścisłym związku z pakietami oprogramowania firm Altera i Aldec. W sem. IX studenci wykonują zadany projekt korzystając z dostępnego w Katedrze oprogramowania i sprzętu.

Zaliczenie:

Zaliczenie przedmiotu traktowane jest łącznie:przeprowadzona jest 20-minutowa rozmowa, w trakcie której sprawdza się wiedzę przekazaną na wykładzie.

Treść wykładu:

  1. Struktury podstawowe GAL16V8, 20V8, 22V10, seria MACH
  2. Systemy projektowania PALASM/CUPL/ORCAD
  3. Układy programowalne firmy ALTERA; - seria MAX7000, - układy konfigurowalne w systemie, - seria FLEX8000, - pamięci konfiguracyjne PROM, - seria o dużej złożoności logiki FLEX10k, - seria 'In-System Programmable' MAX7000S, MAX9000
  4. Środowisko projektowe MAX+plus II (ALTERA)
  5. Układy programowalne firmy XILINX - kasowane promieniowaniem UV.

Podręczniki i skrypty:

  1. Łuba, T., Markowski, M.A., Zbierzchowski, B.: Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD, WKŁ, Warszawa, 1993,
  2. Małysiak, H.: Modułowe systemy mikroprocesorowe, WNT, Warszawa, 19901994
  3. Katalogi firm ALTERA i XILINX

Niezbędne przedmioty poprzedzające:

  1. Podstawy techniki cyfrowej
  2. Algorytmy projektowania topografii układów ASIC

Autor programu: Jacek Glinianowicz

Katedra: Układów Elektronicznych pokój 327 tel. 14 18