PLAN STUDIÓW

Lp

Przedmiot/semestr

5

w c l p

6

w c l p

7

w c l p

8

w c l p

9

w c l p

10

w c l p

Przedmioty obowiązkowe

1 Zastosowanie stacji komputerowych w projektowaniu -Zwiefka/Kłosowski 2 - 2 -
2 Wprowadzenie do projektowania układów scalonych - Kordalski/Pankiewicz/Guziński 2 - - - - - 3 -
3 Moduły funkcjonalne analogowych i cyfrowych układów ASIC - Szczepański/Felendzer 2 - - 1
4 Język VHDL w projektowaniu układów ASIC - Pankiewicz/Wójcikowski 2 - - - - - 3 -
5 Układy analogowego przetwarzania sygnałów

- Jakusz/Szczepański

2 - - 1
6 Algorytmy projektowania topografii układów ASIC - Felendzer/Zwiefka 2 - - -
7 Projektowanie analogowo-cyfrowych układów scalonych - Blakiewicz/Szcześniak 2 - - 1 - - 2 -
8 Układy cyfrowego przetwarzania sygnałów - Szcześniak/Wroński 2 - 2 -
9 Cyfrowe układy programowalne - Glinianowicz/Czarnecki/Wójcikowski 2 - -2-
Razem przedmioty obowiązkowe

6

11

8

6

4

Przedmioty obieralne

10 Metody i zastosowania sztucznej inteligencji - Białko/Wójcikowski/Kłosowski 2 - 2 -
11 Zastosowania układów scalonych w systemach mikroprocesorowych - Czarnecki/Glinianowicz/Wójcikowski 2 - - 2
12 Zastosowania procesorów sygnałowych - Wroński/Szcześniak 1 - 2 -
13 Kompatybilność elektromagnetyczna płytek drukowanych - Felendzer/Wroński

2 - -1

Razem przedmioty obieralne

4

4

6

Laboratorium problemowe

Laboratorium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

- - 4 -
- - 4 -

- - 4 -


- - 2 -
Razem

6

11

12

14

10

2