UKŁADY MIKROELEKTRONICZNE


Opis Specjalności
(sylwetka dyplomanta)Absolwent wyspecjalizowany w zakresie Układów Mikroelektronicznych jest przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej w dziedzinie projektowania układów scalonych, w szczególności układów ASIC dla potrzeb:


Absolwent otrzymuje wiedzę w zakresie:


Absolwent specjalności Układy Mikroelektroniczne przygotowany jest do projektowania logicznego, układowego oraz fizycznej realizacji bloków funkcjonalnych złożonych systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, pomiarowych i innych. Prace dyplomowe wykonywane w Katedrze Układów Elektronicznych wymagają korzystania z nowoczesnych metod optymalizacji takich jak: metody symulacji sztucznych sieci neuronowych, logiki rozmytej, systemów ekspertowych, algorytmów genetycznych, których podstawy są treścią wykładów specjalnościowych i obieralnych.


Kandydaci do studiów na specjalności Układy Mikroelektroniczne muszą posiadać przygotowanie w zakresie teorii obwodów, przyrządów i układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych), a także muszą znać podstawy użytkowania komputerów w środowiskach DOS , WINDOWS i UNIX.


Absolwent specjalności Układy Mikrolektroniczne znajdzie pracę w każdej firmie zajmującej się produkcją sprzętu elektronicznego, w szczególności modernizującej swe wyroby poprzez zastępowanie klasycznych katalogowych układów scalonych specjalizowanymi układami na zamówienie tj. układami ASIC.