INŻYNIERIA SYSTEMÓW PROGRAMOWALNYCH   semestr 6

English version

 

dr inż. Miron Kłosowski   EA309

miron.klosowski@pg.edu.pl

 

Wykład:

 

Pierwsza część wykładu

Druga część wykładu (SystemC)

 

 

Kolokwium:

 

Lista pytań

Wyniki zaliczenia

 

 

Laboratorium (EA337):

 

Ćwiczenia 1-4 należy zaliczać wg kolejności z tabeli poniżej. Po wykonaniu ćwiczeń 1-4 pozostałe ćwiczenia można zaliczać w dowolnej kolejności (przy czym ćw. 8b należy wykonać po ćw. 7).

 

Ostateczny termin zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych: na ostatnich zajęciach przewidzianych dla grupy, do której należy student.

 

Podczas oddawania każdego ćwiczenia, studenci muszą wykazać, że są autorami prezentowanego projektu i przygotowali go samodzielnie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do samodzielnej pracy, będą wyciągane surowe konsekwencje.

 

Numer ćwiczenia

Nazwa ćwiczenia

Czas wykonania

Max. liczba punktów

1

Generator parzystości

2 h

6

2

Licznik w kodzie Graya

2 h

6

3

Sterowanie wyświetlaczem LED

3 h

6

4

Monitor portu RS-232

3 h

8

5 *

(a) Core Generator (wersja 1)

3 h

8

(b) Core Generator (wersja 2)

6

Procesor Picoblaze

3 h

8
(+4 za wersję rozszerzoną)

7

Embedded Development Kit

3 h

10

8 *

(a) Nadajnik i odbiornik DTMF

3 h

8

(b) System operacyjny Linux w EDK

9

Środowisko SystemC

3 h

10

 

Σ=70

*  jedno z ćwiczeń do wyboru

dodatkowe informacje na końcu strony

 

Suma punktów
z laboratorium i kolokwium

 

Ocena

> 90

5.0

81 – 90

4.5

71 – 80

4.0

61 – 70

3.5

50 – 60

3.0

< 50

2.0

 

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 35 punktów z laboratorium i minimum 15 punktów z kolokwium.

 

Wykonanie obydwu ćwiczeń z pozycji 8 lub obydwu ćwiczeń z pozycji 5 (czyli w sumie 10 ćwiczeń) i uzyskanie powyżej 80 punktów w sumie za wszystkie ćwiczenia zwalnia z kolokwium na wykładzie (z oceną końcową 5.0).

 

Skrócona instrukcja projektowania układu FPGA (program Xilinx ISE 10.1, układ Spartan 3):

Instrukcja opisuje czynności niezbędne do wprowadzenia kodu HDL i przeprowadzenia symulacji, a następnie syntezy i implementacji oraz zaprogramowania układu na płytce testowej Spartan3 Starter Kit firmy Digilent Corporation z układem XC3S200:

 1. Utworzenie nowego projektu
  Uwaga:
  - W polu „Top-level source type” okienka „Create New Project” wybrać HDL.
  - W polu „Preferred Language” okienka „Device Properties” wybrać VHDL.
  - W polu „Speed” okienka „Device Properties” wybrać „-4” zamiast „-5”.
 2. Wprowadzanie kodu HDL
 3. Symulacja funkcjonalna
 4. Implementacja
 5. Programowanie układu FPGA (konfiguracja)

 

 

Instrukcja obsługi płytki Digilent Spartan-3

 

Przykładowe fragmenty kodu w VHDL i Verilog®

 

Ułatwienie obsługi procesora Picoblaze (mem2bit):

W systemie został zainstalowany skrypt mem2bit który służy do modyfikacji zawartości pamięci kodu programu procesora Picoblaze bez konieczności ponownej syntezy całego projektu. Skrypt modyfikuje zawartość pliku *.bit który jest wczytywany do układu programowalnego za pośrednictwem programu iMPACT.
Sposób użycia skryptu:

   mem2bit  nazwa_programu  nazwa_projektu

 

nazwa_programu   to plik typu  *.mem  (podawać bez rozszerzenia) wygenerowany przez asembler,

nazwa_projektu   to plik typu  *.bit  (podawać bez rozszerzenia) wygenerowany przez ISE.

 

Po uruchomieniu skryptu należy wybrać moduł pamięci Block RAM zawierający modyfikowany program (kierować się nazwą instancji).

Poprzedni plik  *.bit  zostanie zachowany z przedrostkiem old_

 

Ułatwienie testowania dekodera DTMF:

W systemie znajduje się aplikacja generatora DTMF którą można wykorzystać do generacji sygnału testującego DTMF poprzez kartę dźwiękową komputera.

Aplikację uruchamia się następująco (x – symbol do nadania):

 

  dtmf   x   >  /dev/dsp

 

Szczegółową instrukcję można odczytać uruchamiając program dtmf bez parametrów.

 

 

Dodatkowe pliki z dokumentacją płytek prototypowych dostępnych w laboratorium:  http://www.ue.eti.pg.gda.pl/isplab/doc