Środowisko SystemC

 

Zadanie:

 

Należy zrealizować symulację wybranego projektu (do wyboru projekt z ćw.2, ćw. 3 lub ćw. 4) w środowisku symulacyjnym SystemC.

Należy napisać odpowiedni testbench i przedstawić wyniki symulacji za pomocą programu GTKWave.

 

Więcej informacji o SystemC można znaleźć na stronie: https://en.wikipedia.org/wiki/SystemC

 

Aby wyświetlić wyniki symulacji, należy skorzystać z przeglądarki przebiegów GTKWave (oprogramowanie można pobrać z: http://gtkwave.sourceforge.net/)

 

Prosty przykład symulacji w SystemC można znaleźć tu: sysc_example.tgz

 

Przykład ten należy rozpakować do dowolnego katalogu, następnie uruchomić w tym katalogu program make, uruchomić powstały program symulatora ./run_me.

 

W efekcie jego działania powstanie plik wave.vcd który można obejrzeć uruchamiając program GTKWave:

 

gtkwave wave.vcd

 

Ćwiczenie można zrealizować modyfikując wyżej wymieniony przykład.

 

Poniżej przedstawiono okno programu GTKwave podczas przeglądania wyników symulacji przykładu: