Symulacja funkcjonalna projektu

 

W okienku „Sources” zaznaczmy plik będący modułem przeznaczonym do testowania. Następnie kliknijmy w pole „Create New Source” w okienku „Processes”. Otworzy się okienko „New Source Wizard” – „Select Source Type” w którym należy wybrać „VHDL Test Bench” oraz wpisać nazwę pliku (zwyczajowo dopisujemy tb_ do nazwy modułu testowanego):

 

 

 


 


Następnie należy kliknąć „Next”.

 

 


 

 


Następnie należy potwierdzić wybór modułu który będzie testowany klikając „Next”.

 

 


 

 


Teraz można kliknąć „Finish”.

 

Po prawej stronie otwiera się wygenerowany automatycznie szkielet testbencha z podłączonym modułem do testowania (UUT).

Teraz musimy dopisać w nim odpowiednie pobudzenia i możemy rozpocząć symulację.

 

W okienku Sources przełączamy na „Behavioral Simulation”:

 

 

 

Następnie w okienku „Sources” zaznaczamy pole z nazwą pliku testbencha, a w okienku „Processes” rozwijamy „Xilinx ISE Simulator” i klikamy w „Behavioral Check Syntax” w celu sprawdzenia poprawności plików.

Potem możemy kliknąć w uruchamiające symulację pole „Simulate Behavioral Model”.

 


 

 


A oto rezultat symulacji:

 


 

 


Na symulację możemy wpływać za pomocą ikonek:

 


 


Wybierając w okienku „Sources” (zakładka „Sim Instances”) pliki należące do symulowanego projektu, a następnie w okienku „Processes” (zakładka „Sim Objects”) sygnały znajdujące się w tych plikach – można dopisywać nowe sygnały do wykresu czasowego symulacji. Należy pamiętać o tym aby po dopisaniu nowych sygnałów zrestartować symulację za pomocą ikonki:  

Wtedy przebiegi nowych sygnałów zostaną wyświetlone.