Literatura pomocnicza do wykładu „Systemy czasu dyskretnego” (nadobowiązkowa)

 

[1]  J. J. Mulawka, „Układy mikroelektroniczne z przełączanymi pojemnościami”, WKŁ, Warszawa 1987.

 

[2]  P. E. Allen, D. R. Holberg „CMOS Analog Circuit Design”, Oxford University Press, New York 2002.

 

[3]  P. E. Allen, E. Sanchez-Sinencio, “Switched Capacitor Circuits”, VNR, New York 1984.

 

 

Literatura pomocnicza do wykładu „Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej” (nadobowiązkowa)

 

[1]        Abidi A. A., Gray P. R., Meyer R. G.: “Integrated Circuits for wireless communi-cations”, New York 1999.