Organizacja zajęć

 

·         Slajdy do kolejnych wykładów będą umieszczane z kilkudniowym wyprzedzeniem.

·         Przed przyjściem na wykład dobrze jest wstępnie zapoznać się ze slajdami na dany dzień, tak aby w trakcie trwania wykładu móc dopisywać własne notatki.

·         Treść samych slajdów ze strony www nie jest wystarczająca aby właściwie zrozumieć materiał. Konieczne jest osobiste uczestnictwo w wykładach oraz wykonywanie własnych notatek.

 

Zasady zaliczenia

 

·         Jest zaplanowane jedno kolokwium o czasie trwania 45 min. pod koniec semestru.

·         Ocena końcowa z przedmiotu będzie wyliczana w następujący sposób:

 

Punktacja końcowa =  (punktacja z kolokwium, maks. 35)

                                  

                                   +  (punktacja z laboratorium, maks. 15)

 

 

Skala ocen:

            50 pkt             -           5,0

45 pkt             -           4,5

                                   40 pkt             -           4,0

                                   32,5 pkt          -           3,5

                                   25 pkt             -           3,0