Przykłady topografii

 

Rys. 1 Topografia tranzystora MOS (x i y należy zamienić odpowiednio na p lub n)

 

Rys. 2 Topografia tranzystora MOS z kanałem typu p narysowania w programie MAGIC

 

 

Rys. 3 Topografia dużego tranzystora MOS z kanałem typu n narysowania w programie MAGIC

 

 

 

Rys. 4 Topografia dużego tranzystora MOS z kanałem typu n z dodatkowymi tranzystorami „dummy”

narysowania w programie MAGIC

 

 

 

Rys. 5 Topografia pary różnicowej typu „interdigitized” narysowania w programie MAGIC

 


                                     
                                        

a)

c)

b)

 

Rys. 6 (a) Schemat wzmacniacza operacyjnego  (b) Rozmieszczenie tranzystorów
 (c) Topografia wzmacniacza narysowania w programie MAGIC