Analogowe układy scalone - laboratorium

semestr 7

 

Celem zajęć laboratoryjnych „Analogowe układy scalone” jest nauka podstaw symulacji i projektowania topografii analogowych układów scalonych w technice full custom. W czasie zajęć wykorzystywany jest edytor layout'u MAGIC i symulator PSpice.

 

Organizacja  laboratorium i zasady zaliczenia

 

Materiały pomocnicze

·        Podstawowe zasady projektowania topografii układów analogowych

·        Przykłady topografii

·        Edytor topografii MAGIC wersja 7.78 dla WinXP

·        Cygwin + Edytor topografii MAGIC dla WinXP + biblioteki

·        Cygwin + Edytor topografii MAGIC dla Win7_64b + biblioteki

·        Parametry technologii (.txt) i biblioteki do SPICE (.lib)

·        modele rezystorów dla technologii AMI 05 dla PSpice i LTSpice

·        Skrócony opis SPICE

·        pliki

 

Zadania

 

Ważne komunikaty:

 

Czas i miejsce zajęć

                   środa, godz. 13:15-15:00 EA 337

 

        WYNIKI ZALICZENIA