Zadanie 0 – termin oddania sprawozdania do 24.10.2017, materiały pomocnicze - ekstrakcja parametrów modelu tranzystora MOS

Zadanie 1 – termin oddania sprawozdania do 07.11.2017

Zadanie 2 – termin oddania sprawozdania do 28.11.2017, materiały pomocnicze - pomiary i symulacje wzmacniaczy

Zadanie 3 – termin oddania sprawozdania do 12.12.2017, projekt wzmacniacza do 28.11.2017