Zadanie 0 – termin oddania sprawozdania do 29.10.2018, materiały pomocnicze - ekstrakcja parametrów modelu tranzystora MOS

Zadanie 1 – termin oddania sprawozdania do 05.11.2018

Zadanie 2 – termin oddania sprawozdania do 19.11.2017, materiały pomocnicze - pomiary i symulacje wzmacniaczy

Zadanie 3 – termin oddania sprawozdania do 03.12.2018, projekt wzmacniacza do 19.11.2018