Inżynieria układów i systemów scalonych - laboratorium

studia stacjonarne inż. sem. 5

 

 

Organizacja  laboratorium, zadania i zasady zaliczenia (na stronie B. Pankiewicza)

 

Materiały pomocnicze

 

·        Technologia CMOS

·        Podstawowe zasady projektowania topografii układów analogowych

·        Przykłady topografii

·        Przykładowa biblioteka bramek CMOS

·        Edytor topografii MAGIC wersja 7.78 dla WinXP

·        Cygwin + Edytor topografii MAGIC dla WinXP + biblioteki

·        Cygwin + Edytor topografii MAGIC dla Win7_64b + biblioteki

·        Parametry technologii (.txt) i biblioteki do SPICE (.lib)

·        Pomiary i symulacje wzmacniaczy operacyjnych

 

Wyniki