1)               Książka Wydawnictwa Helion „Pspice”

 

2)               Podręcznik użytkownika programu OrCAD PSpice wersja 9

 

3)               Skrócony opis symulatora Spice