ANALOGOWE UKŁADY ELEKTRONICZNE – LABORATORIUM

 

Zasady odbywania ćwiczeń laboratoryjnych w sali 322

 

1.       Studenci mają obowiązek wykonania 8 (5 dla grup AiR i IBM) spośród następujących ćwiczeń: 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14. Kolejność wykonywania ćwiczeń odbywa się w porządku rosnącym. Zajęcia wykonywane są bez przerwy.

2.       Należy korzystać z udostępnionych formatek protokołów.

3.       Obowiązują grupy dwuosobowe. Każda grupa wykonuje jedno sprawozdanie.

4.       Do sprawozdania muszą być dołączone wyniki pomiarów (protokół pomiarowy). Protokół pomiarowy musi być podpisany przez prowadzącego zajęcia po ich zakończeniu. Wszystkie wykresy należy wykonać ręcznie. Użyte do obliczeń dane pomiarowe muszą pochodzić z karty pomiarów podpisanej przez prowadzącego. W przeciwnym przypadku grupa otrzyma ocenę niedostateczna i musi ponownie wykonać sprawozdanie.

5.       Sprawozdanie powinno być wykonane i oddane w ciągu jednego tygodnia (tzn. studenci oddają sprawozdanie na kolejnych zajęciach).

6.       Prowadzący zajęcia sprawdza przygotowanie teoretyczne studentów do wykonania ćwiczenia. Studenci mają obowiązek obliczenia w domu tzn. przed rozpoczęciem zajęć podstawowych parametrów mierzonych układów: wzmocnienia w środku pasma, częstotliwości trzydecybelowych, rezystancji wejściowej i wyjściowej, CMRR itp.

7.       Za każde ćwiczenie Studenci otrzymują dwie oceny: z przygotowania do ćwiczeń (odpowiedź ustna w trakcie zajęć) oraz ze sprawozdań, które po uśrednieniu składają się na ocenę końcową.

8.       W uzasadnionych przypadkach (zwolnienie lekarskie) studenci mogą odrobić ćwiczenie w dodatkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

 

 

Wyniki końcowe laboratorium !!!

 

 

Ćwiczenia laboratoryjne

 

Nr ćw.

Temat

Instrukcja

Protokół pomiarowy

2

Wzmacniacz mocy

cw2_wm.pdf

protokol_02.pdf

3

Wzmacniacz rezonansowy

cw3_wrez.pdf

protokol_03.pdf

4

Tranzystor bipolarny

cw4_t_bjt.pdf

protokol_04.pdf

6

Wzmacniacze szerokopasmowe

cw6_wsz.pdf

protokol_06.pdf

7

Wzmacniacz różnicowy

cw7_wr.pdf

protokol_07.pdf

11

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS

cw11_t_mos.pdf

protokol_11.pdf

13

Programowalna macierz układów analogowych

cw13_pmua.pdf

protokol_13.pdf

14

Ujemne sprzężenie zwrotne

cw14_usz.pdf

protokol_14.pdf

 

 

Wzór nagłówka sprawozdania: (doc, pdf)  

 

LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Nr ćwiczenia

w skrypcie:

   7

Grupa dziekańska

 

AiR 1

Skład zespołu:

1. Kowalski Łukasz

2. Nowak Maciej

Temat: Badanie stopnia wejściowego wzmacniacza operacyjnego

Termin laboratorium (dzień tygodnia, godzina)

  Poniedziałek 17:15 – 19:00

Data wykonania ćwiczenia:

01.04.2018

Data oddania sprawozdania:

08.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

Plan sprawozdania:

  1. Obliczenia teoretyczne (nie przepisywać wzorów!!!)
  2. Tabele pomiarowe
  3. Wykresy (przebiegi teoretyczne oraz w oparciu o wyniki pomiarów)
  4. Porównanie wyników pomiarów z obliczeniami teoretycznymi (w tabelkach z podaniem różnic w %)
  5. Podsumowanie – wnioski i spostrzeżenia