My Office address


mgr in┐. Marek Wˇjcikowski / M.Sc.
Zaklad Ukladow Elektronicznych / Department of Electronic Circuits
Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki / Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
Politechnika Gdanska / Technical University of Gdansk
Narutowicza 11-12
80-952 Gdansk
POLAND

tel. (+48) (58) 347 19 74
fax. (+48) (58) 347 23 78

wujek @ ue.eti.pg.gda.pl - 27.I.1997