Logo Katedry
Strona główna
Katedra Systemów Mikroelektronicznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Logo Wydziału
English English version

Generowanie sygnału VGA

Płytka testowa posiada wyjście VGA połączone jak na poniższym rysunku. Umożliwia to generację sygnałów sterujących monitorem. Kolory generowane są jednobitowo - czyli możliwe jest wytworzenie palety 8 barw wliczając kolor czarny i biały. Stan wysoki na wyjściu poszczególnych kolorów odpowiada świeceniu tego koloru.

Schemat
Rys. 1 Schemat interfejsu VGA

Oprócz sygnałów składowych kolorów należy wytworzyć sygnały synchronizacji pionowej i poziomej. Zależności czasowe pomiędzy sygnałami przedstawione są na poniższym rysunku.

Schemat
Rys. 2 Przebiegi czasowe sygnałów synchronizacji

Żródło: www.digilentinc.com