Laboratories of Integrated and Programmable Circuits - Department of Microelectronic Systems

Zdalne laboratoria FPGA w okresie pandemii

Od początku pademii w kwietniu 2020 roku, Katedra udostępniła studentom możliwość realizacji zajęć laboratoryjnych z FPGA w trybie zdalnym. Szczegóły dotyczące dostępu do sprzętu oraz zasad zaliczenia można znaleźć na stronach poszczególnych przedmiotów. Zapraszamy do korzystania ze sprzętu!