Logo Katedry
Strona główna
Katedra Systemów Mikroelektronicznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Logo Wydziału
English English version

Wyświetlanie bitmapy na ekranie VGA

Zadanie: Należy zaprojektować moduł generujący sygnały VGA. Działanie modułu powinno być następujące: Należy wykonać symulację funkcjonalną przy użyciu Testbencha oraz zaprogramować płytkę testową SPARTAN3 i praktycznie sprawdzić działanie układu.

Dodatkowe informacje:

  1. Generowanie sygnału VGA.
  2. Struktura pliku BMP.
  3. Generacja i używanie pamięci ROM.

Obrazek do wyświetlenia
Rys. 1 Obraz do wyświetlenia na monitorze VGA

Obrazek do wyświetlania w formacie coe oraz bmp.

Plik ucf do zadania, płytka Digilent Spartan-3, układ Spartan-3 3S200 FT256-4:
# Clock:
NET "clk_i" LOC = "T9" ; # 50 MHz clock
NET "clk_i" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 15 ns HIGH 50 %;
# Push-buttons:
NET "rst_i" LOC = "L14" ; # pressed high BTN3
# VGA port:
NET "blu_o" LOC = "R11" ;
NET "grn_o" LOC = "T12" ;
NET "red_o" LOC = "R12" ;
NET "hs_o" LOC = "R9" ; # horisontal sync
NET "vs_o" LOC = "T10" ; # vertical sync
# Slide switches
NET "sw5_i" LOC = "J13" ; # active high when in UP position
NET "sw6_i" LOC = "K14" ; # active high when in UP position
NET "sw7_i" LOC = "K13" ; # active high when in UP position