Zadania dla studentów 4 semestru:

UWAGA: Pliki *.vhd z zadania od 5 do 9 należy przesłać na adres:
lab@ue.eti.pg.gda.pl w postaci "cw_XXX_nazwisko1_nazwisko2.vhd"


Treść wykładu: iup.ppt
E-learning: IUP - nauka w domu
Termin kolokwium:
Lista pytań do kolokwium: iup-kolo.html
Końcowe wyniki zaliczenia: IUP_wyniki.htm

(studenci którzy otrzymali co najmniej 4.5 z laboratorium są zwolnieni z kolokwium)

Ćwiczenia należy zaliczać wg kolejności z tabeli poniżej.

Ostateczny termin zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych: na ostatnich zajęciach przewidzianych dla grupy, do której należy student.

Podczas oddawania kazdego ćwiczenia, studenci muszą wykazać, że są autorami prezentowanego projektu i przygotowali go samodzielnie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do samodzielnej pracy, będą wyciągane surowe konsekwencje.

 

Nr zadania

Nazwa

Sposób wykonania

Orientacyjny czas wykonania

Ocena

Zadanie 1 Generator parzystości schemat 60 min. 2.0
Zadanie 2 Licznik w kodzie Graya schemat 60 min 2.0
Zadanie 3 Generator parzystości VHDL 60 min. 2.0
Zadanie 4 Licznik w kodzie Graya VHDL 60 min. 2.0
Zadanie 5 Dzielnik częstotliwości VHDL 90 min. 2.0
Zadanie 6 Obsługa wyświetlacza LED VHDL 90 min. 3.0
Zadanie 7 Prosty pomiar czasu VHDL 2x90 min. 3.5
Zadanie 8 Odczyt klawiatury PS/2 VHDL 2x90 min. 4.0
Zadanie 9 Obsługa portu RS-232 VHDL 2x90 min. 4.5
Zadanie 10 Wyświetlanie bitmapy na ekranie VGA VHDL 2x90 min. 5.0

Informacje dodatkowe: