Zajęcia z projektowania układów FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) na studiach pierwszego stopnia (poziom inżynierski) obejmują wszystkie specjalności na wydziale. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów dla każdej specjalności.

Elektronika i Telekomunikacja

Informatyka

Inżynieria Biomedyczna

  • Układy Programowalne (UP) - semestr IV

Materiały do zajęć można znaleźć w zakładce danego przedmiotu.