Logo Katedry
Strona główna
Katedra Systemów Mikroelektronicznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska Logo Wydziału
English English version

Skrócona instrukcja projektowania układu FPGA do układu Spartan3

Program Xilinx ISE 10.1


Schemat

Instrukcja opisuje czynności niezbędne do wykonania: schematu, symulacji, implementacji oraz zaprogramowania układu na płytce testowej Spartan3 Starter Kit firmy Digilent Corporation z układem XC3S200:

  1. Utworzenie nowego projektu
  2. Utworzenie nowego schematu
  3. Praca ze schematem
  4. Symulacja projektu
  5. Implementacja
  6. Zaprogramowanie układu FPGA

Języki HDL

Instrukcja opisuje czynności niezbędne do wprowadzenia kodu HDL i przeprowadzenia symulacji, a następnie syntezy i implementacji oraz zaprogramowania układu na płytce testowej Spartan3 Starter Kit firmy Digilent Corporation z układem XC3S200:

  1. Utworzenie nowego projektu
  2. Wprowadzanie kodu HDL
  3. Symulacja projektu
  4. Implementacja
  5. Zaprogramowanie układu FPGA